Skrædder Nørre Facebook amp; Rens Posts CYwxqaC

Eksempelsætninger "florerer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet må dog ikke indebære, at også sygdomme og dårlige sundhedstilstande florerer.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw However, this must not of course mean that illnesses and disease also flow freely.
DanishVi har altså fire meget, meget alvorlige bakterier, som florerer her i Europa.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw We therefore have four exceptionally hazardous bacteria that are thriving here in Europe.
DanishRisikoen for, at disse fænomener florerer i samfundets midte, er meget stor.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw There is a very great danger that they will flourish in the centre too.
DanishI stedet florerer en omfattende korruption, der er baseret på bandeloyalitet og mafiastyre.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Instead, widespread corruption flourishes, based on clan loyalties and mafia domination.
DanishMange af reglerne er tilfældige og uretfærdige, og misbruget Posts Nørre Facebook Rens Skrædder amp; florerer.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Many of the rules are arbitrary and unfair and abuse is rife.
Skrædder Rens Nørre Posts amp; Facebook DanishSager som denne underbygger de mange myter og usandheder, der florerer om Unionens institutioner.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Issues like this serve to underpin the many myths and untruths that abound concerning EU institutions.
DanishDen utopiske socialisme florerer stadig i Kina.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Utopian socialism continues to flourish there.
DanishForskelsbehandling på grund af alder florerer også, og ingen frivillige kodekser kan rigtig bekæmpe ubegrundet forskelsbehandling.
Age discrimination is also rife and no voluntary code can really combat gratuitous discrimination.
DanishMen på ét punkt er det rigtigt: Racismen og fremmedhadet florerer ikke kun i samfundets højreorienterede randgrupper.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw But you are right about one thing: racism and xenophobia do not flourish only on the right-hand margin of society.
DanishLandminer slår fortsat uskyldige mennesker ihjel, og våben af enhver art florerer og ender mellem hænderne på børnesoldater.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Antipersonnel mines continue to kill innocent people, arms of all kinds proliferate and fall into the hands of child-soldiers.
DanishMen mens de ubønhørlige bombardementer fortsætter, florerer misinformationen på begge sider, og selvkritik er sjælden.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Unfortunately, however, while the relentless bombardments continue, disinformation on both sides is rife and self-criticism is in short supply.
DanishHvad angår reformen af retsvæsenet og administrationen, mærkes der kun meget lidt til forbedringer, og det gør, at korruptionen florerer.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Even the enlargement involving 10 countries that has just been carried out and of which the June List has been a strong supporter is giving rise to problems.
DanishÆndringsforslag 29 om at styrke følelsen af borgerskabet i Unionen er et eksempel på den negative euronationalisme, som konstant florerer i Kulturudvalget.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw In the new programme for the period 2007-2013, measures are put forward with a view to promoting dialogue and mutual knowledge of European culture.
DanishOg ikke kun det, men også over for den efterladenhed, som visse institutioner, ja endog regeringerne i de lande, hvor den såkaldte» sexturisme« florerer, gør sig skyldige i.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Not only that: also of the connivance of institutions and even governments of the countries which accommodate so-called'sex tourism '.
DanishJeg vil på den korte tid, jeg har til rådighed, forsøge af aflive i det mindste nogle af de myter, der eksisterer og florerer, når det handler om ozonspørgsmål.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw During the short time I have in which to speak, I should like to try to scotch some of the flourishing myths which exist with regard to the ozone issue.
DanishSom følge af FN ' s økonomiske sanktioner nægtes Irak adgang til at købe reservedele til genopbygning af infrastrukturen, hvorfor smitsomme vand- og luftbårne sygdomme florerer.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw The UN economic sanctions have denied Iraqis spare parts to restore infrastructure, making water and airborne infectious disease rampant.
Nørre Posts amp; Rens Skrædder Facebook DanishSamtidig florerer det sorte marked, baseret på hundredtusinder af især kvindelige udlændinge, som udelades af arbejds- og arbejdsløshedsstatistikkerne.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw At the same time, the black market is flourishing, relying heavily on hundreds of thousands of mainly female foreigners who are left out of labour and unemployment statistics.
DanishNår der florerer store pengebeløb, vil der altid være en risiko for, at medicinske risici forties, og det er ikke alene farligt for donoren, men også for modtageren.
Til Canada Goose Børn Jakke Små vAYq0Pwq The possibility of medical risks being concealed is always a factor when large amounts of money are involved, and this presents dangers not only for the donor but also for the recipient.
DanishDer er hundreder af døde, tusinder af flygtninge, som har måttet forlade deres land, hospitaler uden lægemidler og behandlingsmuligheder, og sult og sygdom florerer.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Hundreds of people have died, thousands of civilian refugees have had to leave their country, hospitals are short of medical supplies and are struggling to cope, and hunger and disease are spreading.
DanishIkke blot den illegale våbenhandel florerer, men også den kontrollerede våbenhandel har mere øje for våbenhandlernes indbyrdes " ærlige konkurrence " end for den fred, som vi opfordrer til.
Forhandlere canada Canada Goose Danmark Danmark canada S7x7TIZw Not only is the illegal arms trade flourishing, but the controlled arms trade is also more interested in " fair competition " among arms traders than in the peace we are promoting.

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • florerer

Flere oversættelser i den tysk-danske ordbog.