Padded Parka Kiruna Jakke Fjällräven Dame Räven Yupik Fjäll xqfHX5T

Padded Parka Kiruna Jakke Fjällräven Dame Räven Yupik Fjäll xqfHX5T

DEMOKRATI: Der har i forlængelse af det seneste byrådsmøde været et par læserbreve fra tilhørere til mødet, som kræver en kommentar. Det praktiske med, at dagsordenen ikke er tilgængelig for gæster, vil jeg tillade mig at forudsætte bliver løst fremover, men mødeformen kræver en bemærkning med på vejen. Der findes (mindst) to forskellige demokratiopfattelser. I den ene tages der udgangspunkt i, at en kommune kan sidestilles med en privat virksomhed, hvor byrådet er bestyrelsen. I en privat virksomhed er enighed udadtil afgørende, fordi uenighed er et svaghedstegn, og svaghedstegn kan føre til dårligere økonomiske resultater ¿ og de økonomiske resultater er centrale og langt hen af vejen styrende i en privat virksomhed. I den anden demokratiopfattelse accepteres det, at et byråd netop er valgt på medlemmernes forskellige holdninger ¿ de er på en måde valgt til at være uenige. Det betyder ikke, at uenighed i sig selv er målet, men det betyder, at enighed skal opnås på andre måder end i private virksomheder. Det enkelte medlem og den enkelte byrådsgruppe må spille ind med sine forslag og holdninger og herudfra forhandle løsninger på plads. Tager man udgangspunkt i denne demokratiopfattelse er uenighed et sundhedstegn. Personligt er jeg stor tilhænger af den sidstnævnte demokratiopfattelse, men det nytter ikke meget, når A-V flertallet i byrådet tager afsæt i den første demokratiopfattelse. Eventuelle brydninger klares på gruppemøder og ved en løbende og tæt koordinering mellem A og V, og dermed bliver byrådsmøderne let en ren formaliteter. PS. Også jeg savner den uformelle snak med tilhørerne efter byrådsmøderne, som vi kendte det i den gamle Skørping kommune, men også her slår flertallets demokratiopfattelse igennem, det er byrådet (læs virksomhedsbestyrelsen), der er det centrale.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...
Fjällräven Kiruna Parka Fjäll Jakke Padded Dame Räven Yupik